Våra behandlingsmetoder

Vi erbjuder en omfattande naprapatbehandling med flera behandlingsmetoder för att effektivt lindra smärta och förbättra rörelseförmågan.

Utöver traditionell naprapatbehandling som inkluderar massage, ledbehandling (manipulation och/eller mobilisering), triggerpunktsbehandling och stretching, kan vi också behandla skadorna med tejpning, stötvågsbehandling, elektroterapi och laserterapi (Low Level Laser Therapy - LLLT) samt ultraljudsbehandling (både kontinuerligt och pulsat).

Våra behandlingar syftar till att snabbt minska smärta och öka rörligheten för en återgång till normal aktivitet så snabbt som möjligt.

Naprapat Täby
Naprapatbehandling

Naprapati - Allmänt

Naprapatin är en holistisk behandlingsmetod som strävar efter att minska smärta och öka rörligheten i kroppen genom att behandla både muskler och leder

En naprapat har omfattande kunskap om naprapatisk manuell terapi och ortopedisk medicin.

Genom olika manuella behandlingstekniker som massage, ledspecifika tekniker som manipulation och mobilisering, stretching och triggerpunktsbehandling, kombinerade med t.ex. elektroterapi, laserterapi, ultraljudsbehandling och stötvågsbehandling, strävar vi efter att uppnå ett snabbt, effektivt och varaktigt resultat.

För att säkerställa ett långvarigt resultat motiverar vi patienterna att vara delaktiga i rehabiliteringen genom individuella träningsprogram, hemövningar och råd om arbetsställningar.

Om du söker efter en kunnig naprapat i Täby för smärtlindring och effektiv behandling, kontakta oss idag.

Omega Naprapati - Nöjda patienter
Vad naprapater behandlar

Vilka besvär behandlar naprapater?

En naprapat är specialiserad på att behandla smärttillstånd och nedsatt funktion i rörelse- och stödjeorganen, inklusive ryggraden, leder och muskler. Med sin breda kompetens kan en naprapat behandla en rad olika besvär, såsom nack- och ryggont, huvudvärk, ischias, tennisarmbåge, frozen shoulder och andra ledproblem.

Som erfarna smärtexperter strävar naprapater efter att minska smärta och öka rörlighet i kroppen genom manuella behandlingstekniker som massage, mobilisering och manipulation samt individuellt anpassade träningsprogram och råd om arbetsställningar.

Så om du lider av smärta eller nedsatt funktion i rörelse- och stödjeorganen, kan en naprapat vara rätt behandlare för dig.

Diagnoser

Några vanliga diagnoser som naprapater behandlar är:
• Ryggskott
• Nackspärr
• Axelbesvär (t.ex. kalkaxel, frusen skuldra/frozen shoulder)
• Armbågsbesvär (t.ex. tennisarmbåge, golfarmbåge)
• Handledsbesvär (t.ex. karpaltunnelsyndrom)
• Bäckenbesvär (t.ex. piriformissyndrom)
• Höftledsbesvär
• Knäbesvär (t.ex. hopparknä, löparknä)
• Fotbesvär (t.ex. fotstukning, hälsporre, plantarfasciit)
• Muskelskador (t.ex. muskelbristningar, svullnader i muskler och mjukdelar)
• Ljumsksmärta (t.ex. psoastendinit)
• Seninflammationer (t.ex. hälseneinflammation)
• Kroniska åkommor (karpaltunnelsyndrom, migrän)
• Akuta skador (t.ex. fotstukning, lårkaka, slemsäcksinflammation, bursit)
• Musarm
• Ischias
• Inklämning (sk. impingement)
• Huvudvärk (spänningshuvudvärk)
• Hälsporre

Naprapatundersökning Täby
Förebyggande träning naprapat Täby

Förebyggande

Redan från första behandlingstillfället analyserar naprapaten din rörelseförmåga, muskelfunktion och arbetar för att minska smärta och öka rörligheten i kroppen. Som en kvalificerad klinik med hög kompetens inom naprapatisk manuell terapi och goda kunskaper inom ortopedisk och annan konventionell medicin, behandlar vi även besvär från alla kroppens leder samt specifika smärttillstånd och diagnoser.

Efter en behandlingsserie får du som patient oftast ett träningsprogram för att aktivera och stärka muskler och på så sätt få en bättre funktion vilket minskar risken för återfall.

Som en kvalificerad naprapat i Täby är vi också noga med att ge patienten individuella träningsprogram, hemövningar och råd om arbetsställningar för att förebygga återkommande besvär. Därför är också en viktig del i naprapatbehandlingen att åtgärda bakomliggande orsaker till besvär som t.ex. dålig ergonomi på jobbet, arbetsmiljö, biomekanik, muskelfunktion mm. Detta ger en långsiktig och varaktig lösning på dina smärtsymptom.

Legitimation och försäkring

Naprapater har en gedigen utbildning som ges på Naprapathögskolan i Stockholm (naprapatprogrammet). Utbildningen ges på heltid och tar fyra år, därutöver måste man praktisera ett år för att kunna bli legitimerad av Socialstyrelsen.

En legitimerad naprapat har som plikt att följa Socialstyrelsens regler och hos oss har du som patient alltid en behandlingsskadeförsäkring eftersom vi är anslutna till Naprapatförbundet. Detta ger dig som patienten en extra trygghet.

Stötvågsbehandling axel
Stötvågsbehandling Naprapat Täby

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en välbeprövad och vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod som har visat mycket goda resultat vid besvär i muskler, senor och senfästen.

Denna metod är särskilt effektiv vid tillstånd såsom hälsporre, plantarfasciit, tennisarmbåge och hälseneinflammation. Sedan introduktionen av stötvågsbehandling i Tyskland på 1980-talet har det genomförts många studier på behandlingsområdet och användningsområdena har breddats.

Stötvågsbehandling kan kan reducera och eliminera besvär i muskler, senor och senfästen. Forskning visar att stötvågsbehandling ger mycket goda resultat med en förbättring i upp emot 95% av fallen. Därför är det en utmärkt behandlingsmetod för personer som söker effektiv smärtlindring och snabb återhämtning.

Om du lider av något av dessa tillstånd och befinner dig i Täby eller närliggande områden, kan du kontakta en naprapat som är specialiserad på stötvågsbehandling för att diskutera behandlingsalternativ och få hjälp att återfå din rörlighet och livskvalitet.

Med våra 11 års erfarenhet av stötvågsbehandling kan du vara trygg i att vi har den kunskap och expertis som krävs för att hjälpa dig att bli av med smärta och återfå din rörlighet.

Sammanfattningsvis är stötvågsbehandling en vetenskapligt dokumenterad och effektiv metod för att behandla muskler, senor och senfästen. Det kan ge mycket goda resultat vid tillstånd som hälsporre, plantarfasciit, tennisarmbåge, hälseneinflammation m.fl. med en förbättring i upp emot 95% av fallen.

Indikationer för stötvågsbehandling

• Kalkaxel
• Inflammation i axeln
• Tennisarmbåge och golfarmbåge
• Inflammation i armbågen
• Trochanterit/trochantertendinos
• Inflammation i höften
• Löparknä
• Hopparknä
• Inflammation i knäet
• Benhinneinflammation
• Hälseneinflammation
• Plantarfasciit och hälsporre
• Inflammation i foten
• Behandling av gammal ärr vävnad
• Mfl.

Hälsporre behandling Täby

Fördelar med stötvågsbehandling

För dig som söker effektiv behandling för att påskynda läkning av kroniska skador i senor och muskler är stötvågsbehandling ett bra alternativ.

• Effektiv behandling som ger snabbare läkning även på kroniska skador i senor och muskler

• Ingen ytterligare medicinering behövs då kroppens egen läkning stimuleras (vissa restriktioner finns såsom intag av NSAID mm.)

• Kortisoninjektion och operation kan i många fall undvikas genom stötvågsbehandling

• Risken för återfall är låg jämfört med kortisoninjektioner

• I princip inga fysiska biverkningar (hos vissa kan det ibland uppstå en mindre rodnad eller blåmärke över behandlingsområdet)

Med över 11 års erfarenhet av stötvågsbehandling kan vi starkt rekommendera denna behandlingsmetod som det första alternativet (före kortisoninjektioner eller kirurgiska ingrepp) vid lämpliga indikationer.

Höftsmärta - Naprapat Täby

Du kan inte behandlas om:

- Du intar blodförtunnande läkemedel såsom Waran mfl.
- Du har fått en kortisoninjektion i skadeområdet inom loppet av en och en halv månad (6 veckor) innan påbörjad stötvågsbehandling
- Du intar NSAID regelbundet och inte kan göra ett uppehåll
- Du är gravid
- Du har blödarsjuka
- Du har elakartade tumörer
- Du har infekterade sår över skadeområdet

Under behandling

Stötvågsbehandling kan orsaka obehag, men det är oftast uthärdligt då en behandling endast tar 5-10 minuter. Smärtan avtar när behandlingen är klar, även om en molande värk kan uppstå i skadeområdet under några dagar efteråt. Trots de kortvariga obehagen som kan uppstå vid behandlingen, har stötvågsbehandling visat sig vara en effektiv och säker metod för att främja läkning i senor och muskler.

Vanligtvis krävs 4-8 behandlingar beroende på typ av skada, skadegrad och skadeområde med ett behandlingsfönster på 5-7 dagars mellanrum.

Krav för stötvågsbehandling

Samtidigt som du behandlas med stötvåg får du inte inta antiinflammatoriska läkemedel såsom Voltaren, Ipren, Diklofenak, Naproxen, Pronaxen m.fl. Samma sak gäller direkt efter avslutad behandlingsserie för att inte bromsa den fortsatta läkningen.

Alvedon går dock bra eftersom det är paracetamol och tillhör inte gruppen antiinflammatoriska läkemedel. Du bör heller inte genomgå någon annan behandling parallellt för samma skada som du behandlas för med stötvåg utan att rådfråga naprapaten.

Knäsmärta - Naprapat Täby

Elektroterapi

Elektroterapi är en effektiv behandling vid en rad olika indikationer, inklusive muskel- och skelettskador, svullnader och inflammationer. Behandlingen kan förkorta läkningstiden avsevärt och möjliggöra en snabbare återgång till arbete eller idrott.

Vi använder olika typer av elektroterapeutiska strömmar, såsom likströmsbehandling (diadynamiska strömmar), TENS (Transkutan elektrisk nervstimulering) samt NMES (Neuromuskulär elektrisk stimulering), beroende på vilken typ av skada du söker för och om du vill ha mer bestående resultat eller om du till exempel snabbt måste tillbaka till en viktig tävling och ta igen återhämtningen senare.

Elektroterapi fungerar även utmärkt postoperativt då man oftast får en muskelförtvining (sk. muskelatrofi) och vill snabbt få igång nervfunktionen och muskelaktiviteten igen.

Sammanfattningsvis är elektroterapi en effektiv behandling för muskel- och skelettskador, svullnader och inflammationer, vilket kan förkorta läkningstiden och möjliggöra en snabbare återgång till arbete eller idrott samt fungerar även bra postoperativt.

Elektroterapi ger:

- Nästan omedelbar smärtlindring och minskar både akut och kronisk smärta
- Förbättrad blodcirkulation och därmed bättre syresättning
- Snabbare läkning
- Muskelaktivering
- Minskad svullnad och inflammation
- Reducerar triggerpunkter i muskler
- Muskelavslappning

Elektroterapi bör inte utföras vid följande sjukdom eller tillstånd:

- Aktiv tuberkulos (TBC)
- Maligna (elakartade) sjukdomar
- Inopererad pacemaker (underkropp går dock bra)
- Blödning eller blödningsbenägna tillstånd
- Över större hudsår

Laserterapi

Low Level Laser Therapy (LLLT), även kallad lågeffektlaser, kall laser eller biostimulerande laser, är en icke-invasiv behandlingsmetod som används vid olika såväl akuta som kroniska smärttillstånd tillstånd såsom kronisk smärta i nacke och rygg, osteoartrit, tendinit, plantarfasciit och muskelskador och som använder sig av laserljus med låg energi för att stimulera cellernas energiproduktion och därmed påskynda läkningsprocessen vid olika fysiska tillstånd. LLLT är en säker och smärtfri behandling som inte kräver någon medicinering eller kirurgisk ingrepp.

Vid LLLT appliceras laserljuset direkt på det skadade området och tränger in i vävnaden där det absorberas av cellerna. Laserljuset tillför energi till cellerna, främst till mitokondrierna som är cellernas kraftverk, vilket ökar cellernas förmåga att producera ATP (adenosintrifosfat) - cellernas primära energikälla. Detta leder till ökad cellmetabolism, förbättrad cirkulation och syresättning av vävnaden, och ökad produktion av kollagen vilket i sin tur förbättrar vävnadernas styrka och elasticitet. LLLT har också visat sig ha anti-inflammatoriska effekter genom att minska produktionen av inflammatoriska cytokiner och öka produktionen av anti-inflammatoriska cytokiner. Dessutom kan LLLT öka produktionen av endorfiner, vilket kan lindra smärta och förbättra patientens välbefinnande.

Sammanfattningsvis är LLLT en effektiv och säker behandlingsmetod vid olika tillstånd och skador i muskler och leder som kan vara ett attraktivt alternativ till traditionella behandlingsmetoder som kirurgi eller medicinering.

Tennisarmbåge behandling Täby

Du bör ej få LLLT om du har följande:

- Tatueringar
- Bölder/instängda bakterier
- Cancer
- Fått botox behandling
- Har pacemaker

Behandlingen anpassas alltid till dig som patient och vilken typ av skada du har, hur ont du har, hur länge du haft skadan och hur det uppstått mm. Behandlingen tar allt från någon minut till en halvtimme och vanligt är 3-10 behandlingar under 2-6 veckors tid. Oftast använder vi dock LLLT som ett komplement till våra andra behandlingsmetoder vilket gör att det går ännu snabbare att bli frisk.

Hopparknä behandling

Ultraljudsbehandling

Ultraljudsbehandling är en teknik som används för att behandla smärta och skador i muskler och vävnader. Det är ett högfrekvent ljud som inte kan höras av människor. Vi erbjuder både kontinuerligt och pulsat ultraljud för att behandla olika typer av skador och besvär, både akuta och kroniska.

Kontinuerligt ultraljud används främst för att få musklerna att slappna av. När ultraljudet tränger in i muskeln absorberas det och omvandlas till värme, vilket ökar blodflödet och främjar avslappning. Dessutom ökar produktionen av endorfiner som har en lugnande och smärtstillande effekt. Detta gör att kontinuerligt ultraljud är en effektiv behandling för smärtlindring och avslappning av muskler.

Kontinuerligt ultraljud kan också användas för att mjuka upp ärrvävnad från gamla skador. Genom att öka blodflödet till det drabbade området kan ärrvävnaden bli mjukare och mer flexibel, vilket minskar smärta och förbättrar rörligheten.

Pulsat ultraljud används för att stimulera läkning i vävnader. Ultraljudsvågorna penetrerar djupt in i vävnaderna och ökar blodflödet, vilket stimulerar cellerna att regenerera och läka. Pulsat ultraljud är särskilt effektivt vid behandling av skador som muskelbristningar och andra typer av mjukdelsskador.

Sammanfattningsvis är ultraljudsbehandling en säker och effektiv behandlingsmetod för smärta och skador. Kontinuerligt ultraljud är idealiskt för muskelavslappning medan pulsat ultraljud främjar läkning av vävnader. Ultraljudsbehandling är populär för idrottsskador och mjukdelskador och vi erbjuder erfarna terapeuter på vår klinik.

Sjukvård via försäkringsbolag

Vi är anslutna till de flesta större försäkringsbolag. Du kan därför söka hjälp hos oss för din smärta via din sjukvårdsförsäkring.

För att behandlas av oss via ditt försäkringsbolag kontaktar du först försäkringsbolaget och får ärendet godkänt innan du bokar tid hos oss.

Även om du har ett försäkringsbolag som inte är direktanslutet till oss så kan du be försäkringsbolaget om att behandlas hos Omega Naprapati.

​Här finner du mer information samt telefonnummer till vårdplaneringen på respektive försäkringsbolag: Försäkringsbolag >

Boka din tid idag!

Har du fått ett ryggskott, en hälsporre eller en idrottsskada? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Boka naprapatbehandling i Täby idag och bli smärtfri